Ostatní služby

Služby které vám můžeme nabídnout:

• revize ručních hasících přístrojů
• revize pojízdných hasících přístrojů
• revize požárních hydrantů vnitřních
• revize požárních hydrantů venkovních
• revize požárních suchovodů
• revize stabilních hasících systémů
• prodej nových hasících přístrojů všech druhů
• prodej nových stabilních hasících systémů včetně jejich odborné instalace
• prodej nových hydrantových systémů, včetně vybavení
• prodej hydrantového vybavení
• prodej hasícího vybavení a zařízení i na sportovní účely
• prodej sorbentů a sorpčních havarijních souprav
• provádíme pravidelný servis, opravu, údržbu a tlakové zkoušky hasících přístrojů .
•zajišťujeme odbornou instalaci hydrantových skříní
• prodej informačních požárních a bezpečnostních tabulek všech druhů
• zabezpečovací materiál proti krádeži na has. přístroje,požární hydranty a hydrantových hadic
• plnění CO2 pro technické i potravinářské účely
• odborná konzultace a poradenství zdarma
• proškolení, případná názorná ukázka manipulace s has. přístroji a požárními hydranty
• revize a opravy hydrantů včetně komplení výměny stoupaček a výměny ventilů
• požární utěsnění inženýrských sítí (požární ucpávky)
• provedení školení zaměstnanců v oblasti Požární ochrany
• zajištěni úkolů v oblasti Požární ochrany odborně způsobilou osobou
• dodávky info tabulek a prostředků PO a BOZP

Na požádání zajistíme tyto služby:

• provedení školení v oblasti  BOZP
• zajištěni úkolů v oblasti BOZP odborně způsobilou osobou
• vypracování technických zpráv požární ochrany ke stavebním projektům
•  Jádrové Vrtání
•  Elektro revize